Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Reparasjon på flytebrygga
15th of July 2024 7:19 AM
...
» Read more..

Skålvær kirkesøndag 14. juli 2024
(2024/Jul/15)
Vegafolkene kom med solskinn
(2024/Jun/25)
Feiing og kontroll av fyringsanlegg
(2024/Jun/16)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 

Skålvær friluftsområde

 

Det som en gang i tiden var et handelssted med gårdsdrift eies nå av Alstahaug kommune, og er lagt ut som statlig sikret friluftsområde, med de muligheter og restriksjoner dette innebærer.

 

Det er utarbeidet både forvaltningsplan og skjøtselsplan for stedet. I likhet med mange andre planer er det ingen atutomatikk at det følger med penger for å gjennomføre alle de gode tiltak man har skissert. Opp gjennom årene har det vist seg nyttig at velforeningen har utøvet press, og bidratt konstruktivt for å skaffe midler til en rekke tiltak.

 

Hovedformålet med forvaltningsplanen er å skape en positiv utvikling på Skålvær, ved å:

- skjøtte landskap og flora med slått og beite,

- legge til rette for besøkende,

- formidle historie mm ved informasjonstiltak,

- søke å bevare gjenværende bygningsmasse og bygningsmiljø,

- opprettholde kai og offentlig kommunikasjon,

- legge grunnlag for offentlig tilskudd.

 

Skjøtselsplanen beskriver mer i detalj hvilke områder som slås, beites eller ivaretas på annen måte.

 

For å følge opp planen, og evt. foreslå endringer, har kommunen utnevnt et styre for Skålvær Friluftsområde. Styret består av en representant fra 

- Kulturetaten, Alstahaug kommune

- Kirkelig fellesråd

- Skålvær velforening

Formann i Skålvær velforening er leder for dette styret.

 

Sauer beiter på rognetrær

                                    Forsøk med sauebeite på Kalvhåjen høsten 2010

                                                                      Foto: Arnt J. Johansen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 1.3537 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Skålvær Velforening
Mølnhushaugen 37
8802 SANDNESSJØEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved