Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Feiing og kontroll av fyringsanlegg
16th of June 2024 8:53 AM
Det er svrt lenge siden sist....
» Read more..

Sommerlotteriet 2024
(2024/Jun/15)
Stort gruppebesk to dager p rad
(2024/May/31)
Lokale navn og sprk for vrig
(2024/May/31)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 

Oppstarten

 

Etter 20 år med forfall og manglende engasjement fra eierens side, syntes noen av den yngre slekt med interesser på stedet, at det var på tide å si fra. De ville danne en gruppe som i større grad kanskje ville bli hørt og tatt på alvor enn om de opptrådte som enkeltpersoner. Sommeren 1991 ble det derfor stiftet en velforening.

 

Skålvær Velforening ble startet nærmere bestemt 19. juni 1991, og stedet var Godsterminalen i Sandnessjøen.

 

Det første styret besto av:
Formann - Tor Berg
Nestformann - Nils Falch
Kasserer - Erling Hansen

Sekretær - Rita Jenssen
Styremedlem - Synnøve Jonassen

Varamedlemmer - Erling M. Hansen og Deanne Hansen.

Ved stiftelsen var det registert 43 medlemmer.

Styrets arbeid var i starten preget av uenighet med kommunen i måten å forvalte Skålvær på. Men ting endret seg, og man kom etter hvert fram til det som i dag betraktes som et godt samarbeid med kommunen.

 

Med foreningens medlemmer som gratis arbeidskraft, og med økonomisk bidrag fra kommune, stat og fylkeskommune til dekning av materialkostnader, har det opp gjennom årene blitt gjennomført en rekke prosjekter. For noen prosjekter har også foreningen bidratt økonomisk for å få ting på plass. Les mer om dette under punktet Prosjekter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 0.6912 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Sklvr Velforening
Mlnhushaugen 37
8802 SANDNESSJEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved