Sk�lv�r Velforening logo
Home     Gallery     Guestbook     News     Sitemap     Contact


Latest news:
Reparasjon p flytebrygga
15th of July 2024 7:19 AM
...
» Read more..

Sklvr kirkesndag 14. juli 2024
(2024/Jul/15)
Vegafolkene kom med solskinn
(2024/Jun/25)
Feiing og kontroll av fyringsanlegg
(2024/Jun/16)

» More news..

You are visitor nr 438 268
since 2011/Feb/07 

Friluft og samarbeid

 

Etter at Alstahaug kommune hadde sikret seg hovedeiendommen på Skålvær og avfolkingen på 1980-tallet var et faktum, gikk Skålvær inn i den stilleste perioden på 300 år. Få av husene var i bruk, landskapet grodde over, og det hersket stor usikkerhet angående stedets framtid.

 

Etter 20 år med forfall og manglende engasjement fra eierens side, syntes noen av de med interesser på stedet at det var på tide å protestere. Omtrent samtidig kom det til en del uenighet da kommunen ville leie ut øya til sauebeite. Det ble avisstoff av dette, og da det i tillegg ble bråk angående riving av butikkbygningen, ble Skålvær satt på kartet igjen. Om ikke på en særlig positiv måte.

 

Midt oppi dettte ble Skålvær velforening stiftet, og man begynte å forholde seg til kommunen i mer formelle vendinger. Etter en tid med uenighet, kom man over i en mer konstruktiv fase som etter hvert ledet fram til et godt samarbeid.

 

Med foreningens medlemmer som gratis arbeidskraft ble det bygget kaiskur med venterom, anlagt kultur- og natursti, fore­tatt omfattende kaireparasjon, bygging av gjerder rundt hage og kirkegård. Bare for å nevne noen av de mange tiltakene som er gjennomført. Typisk for noen av prosjektene er at offentlige midler har holdt til materiell, og at arbeidet har vært utført på dugnad. Flere prosjekter venter, noe som man kan lese mer om på denne nettsiden under avsnittet ”prosjekter”.

 

Hundkarve langs hovedveien

Hundkarven trives godt - Før slåtten i 2007

 

På 1990-tallet økte interessen for bruk av de private eiendommene betydelig. Og det har vært livlig aktivitet med reparasjoner og opprustning av husene. Noen nye hytter er bygget på de private eiendommene og noen hus har skiftet eier. Etter hvert begynte også Skålvær å fungere som det friluftsområde som var kommunens intensjon.

 

En egen gruppe med navnet Skålværtunet har sikret butikken mot ytterliggere forfall, med nytt tak og plate­kledning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOB: +47 906 09 962
Bank account: 1503.46.90550
It took 1.3744 seconds to load this page.
Copyright 20©11 Skålværvel.no - All rights reserved
Design, layout and system: VegaDesign.net

Privacy Policy
Sklvr Velforening
Mlnhushaugen 37
8802 SANDNESSJEN
Reg.nr: 994 504 053

Forgot your password?
 
   
Powered by Vega CMS (PHP) 6.0.3.1
- Professional design solutions -

Copyright © 2006 VegaDesign.net
- All rights reserved