Skriv ut siden

 
skaalvaervel.no
De siste nyhetene
Utsnitt av modell. De hvite husene er hovedhuset og nerlåna. Helt til høyre et hjørne av kjellerbua. (Foto: Nils Falch)
 
Modellen tar form

Det første utkastet til VR-modellen (kunstig virkelighet) foreligger nå.

Av: Nils Falch, onsdag, 2. november 2016 kl. 17.52,
Sist oppdatert: mandag, 2. oktober 2017 kl. 20.17
Del  
 

Landskap og det meste av bygninger er på plass, men det gjenstår en god del arbeid. Et par kaier og sjøhus skal på plass, likeså kirkegården, trærne i hagen og annen vegetasjon - pluss - pluss. Dessuten vil vi forsøke å plassere noen tidstypiske båter i sundet. Noen er ferdige fra tegnebrettet, andre så vidt påbegynt. 

Det skal også lages tekster som beskriver de mest interessante objektene.


For at brukerne av modellen lettere skal kunne plassere Skålvær på det store kartet, har vi valgt å ta med landskap og fjellene omkring inn i modellen. 

Fiks ferdig kan man ved hjelp av noen PC-taster fly over Skålvær, både høyt og lavt.

 

Skulle man ønske det er det også mulig å velge funksjonen hvor man vandre på bakken, over alt helt inn til veggene på bygninger som ingen nålevende har sett, eller sette seg på benkene foran lysthuset. 

 

Fra Hundtuva kan man se Agersborgstua i vest, smedens barndomshjem på Ytterlodden, gammestua på Salten, tønnemaker Knudsens bolig ved Klipen og husene på Skjåholmen, og Dønnamannen i det fjerne, bare for å nevne noen. 

 

De få som har sett denne første utgaven av modellen har vært ganske enstemmig i sine kommentarer:  "At dæ går an!" 

 

kai jakt

Havnemiljø i Skålvær år 1900. Nederst til høyre i bildet er stedet der nåværende hurtigbåtkai befinner seg. Skisser av Nils Falch. Grafisk bearbeiding: Rambøll as.

 

Bebyggelsen på Skjåholmen omkring år 1900, sett fra sørvest. Helt i bakgrunnen skimtes Dønnamannen. 

Skjaaholmen
- Flere nyheter..
- Forsiden..
 
 
Copyright © skaalvaervel.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net