Skriv ut siden

 
skaalvaervel.no
De siste nyhetene
En del gran på en privat teig er tidligere blitt felt. Resten av skogen er en langt større jobb. (Foto: Arnt Johansen)
 
Grana står for fall

Det har den gjort en stund, men nå kan det bli fart i sakene.

Av: Arnt Johansen, tirsdag, 24. mai 2016 kl. 18.00,
Sist oppdatert: onsdag, 25. mai 2016 kl. 16.33
Del  
 

Det har fra kommunalt hold vært jobbet noen år med å få fjernet sitkagrana på Skålvær. Det har tidligere vært bevilget penger fra Nordland fylke, men på grunn av manglende fullfinansiering har ikke prosjektet kommet i gang. Og midlene har blitt trukket tilbake.

Nå ser situasjonen noe lysere ut, ettersom nye midler er til rådighet av Nordland fylke. Skal man stole på opplysningene som er kommet fra kommunalt hold, så dreier det seg om følgende tilskudd:

 

135 000 kr fra Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

 

185 000 kr fra Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen.

 

75 000 kr fra Fylkesmannen i Nordland, landbruksavdelingen. Tilskudd til utvalgte kulturlandskap.

 

I tillegg er det lovet 50 000 kr fra Skålvær friiluftsområde og 50 000 kroner fra Skålvær velforening. Da skulle en være kommet opp i et beløp på 495 000 kroner. 

Saken er nå på vei til politisk behandling i kommunen. Så da gjenstår det å se om man greier å få jobben gjort for de midler som er til rådighet, eventuelt med kommunale penger i tillegg.
- Flere nyheter..
- Forsiden..
 
 
Copyright © skaalvaervel.no - All rights reserved
Design, layout og system: VegaDesign.net